in to roi

Category Archives:in to roi

in tờ rơi

Những điều cần biết về in tờ rơi

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ IN TỜ RƠI

 
Tờ rơi –flyer đã là một công cụ tiếp thị hàng trăm năm nay. Một số nhà sử học tin rằng tờ rơi đã được sử dụng để thông báo cho người dân về trò đấu võ sĩ ở La Mã cổ đại. Làm thế nào mà chúng lại là một công cụ tiếp thị lâu dài đến vậy? Bạn có nghĩ rằng bất cứ in tờ rơi nào cũng đều thành công? Có lẽ là không. Hãy xem xét một vài điều dưới đây trước khi in tờ rơi để có thể hoàn thành chúng một cách tốt đẹp.

Read more...

in nhanh tờ rơi

In nhanh tờ rơi tờ gấp

Tờ rơi với đặc điểm đơn giản về quy cách hình thức và lượng thông tin truyền tải thường ngắn gọn nhưng đầy đủ, đơn giản về quy cách hình thức và lượng thông tin truyền tải thường ngắn gọn nhưng đầy đủ. Chức năng của Tờ rơi là quảng cáo cho một loại sản phẩm dịch vụ mới ra, hay một chương trình truyền thông nào đó

Read more...